0
English Course หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง เพื่อเสริมทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน และไวยากรณ์ โดยแบ่งออกเป็นหลักสูตรย่อยได้ 13 ระดับ ระดับ 1 – 13 เรียน ระ ดับละ 20 ชั่วโมง สามารถ เลือกระดับ และสามารถเลือกวัน และเวลาเรียนได้ทั้งบุคคลทั่วไป นักเรียน, นักศึกษา ฯลฯ

เรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติโดยตรง
Speak English it’s Easy!!!
20 Hours/Course

Private course (เรียนแบบตัวต่อตัว) 8,900 บาท
Group 2 คน (เรียนแบบกลุ่ม) คนละ 5,900 บาท
Group 3 คน (เรียนแบบกลุ่ม) คนละ 4,900 บาท
Group 4 คน (เรียนแบบกลุ่ม) คนละ 3,900 บาท
Group 5 คน (เรียนแบบกลุ่ม) คนละ 2,900 บาท
Group 6-8 คน (เรียนแบบกลุ่ม) คนละ 2,500 บาท
Group 9-15 คน (เรียนแบบกลุ่ม) คนละ 1,900 บาท
30 Hours/Course

Private course (เรียนแบบตัวต่อตัว) 12,900 บาท
Group 2 คน (เรียนแบบกลุ่ม) คนละ 8,500 บาท
Group 3 คน (เรียนแบบกลุ่ม) คนละ 7,000 บาท
Group 4 คน (เรียนแบบกลุ่ม) คนละ 5,500 บาท
Group 5 คน (เรียนแบบกลุ่ม) คนละ 4,000 บาท
Group 6-8 คน (เรียนแบบกลุ่ม) คนละ 3,000 บาท
Group 9-15 คน (เรียนแบบกลุ่ม) คนละ 2,500 บาท


ซึ่งในแต่ละคอร์สที่ผู้เรียนลงสมัครแล้วนั้น ทางโรงเรียนและครูผู้สอนจะปรับหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ ให้เหมาะสมกับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน และพัฒนาหลักสูตรการเรียนตามทักษะการพูด การอ่าน การเขียน ของผู้เรียนโดยตรง

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (English for Bussiness)
เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว หรือผู้ที่ประสงค์ที่จะศึกษา เพื่อนำไปใช้ ในการทำงาน โดยสามารถนำไป ประยุกต์ใช้กับงาน ที่ทำอยู่ หรือเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานของตนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน การโรงแรม, ท่องเที่ยว, ธุรกิจส่งออก, การเงินการธนาคาร และอื่น ๆ อีกมากมาย


ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for Kids)
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ซึ่งถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับน้อง ๆ ชั้นประถม 1 – 6 ได้รับการพัฒนาตามระบบภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กของประเทศ America ทำให้ เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ และ สนใจที่จะศึกษาภาษาอังกฤษด้วย ความสนุกสนาน ซึ่งเป็นเหมือนการเตรียมพื้นฐานในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English Grammar)
ด้วยวิธีการสอนที่สนุกสนานและ Trick ช่วยจำดีๆของ อาจารย์ชาวต่างชาติ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียน สามารถที่จะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ไม่รู้สึกเบื่อ เวลาเรียนอีกด้วย


TrangALS.com 132/19 Phattalung Rd., Tabtieng Sub-DistrictMuang District Trang Province Thailand 92000
132/19 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 Tel. (075) 217899 Fax. (075) 217899
© 2008 Allright Reserved. Design By
Ns Design